Multi Champion, Veteran Champion, BIS Veteran
Ajani AIBO al.”Aibik” (ICH. ALEUT Bukama x ICH. MILADY)
Stud dog:74cm/46kg, wheaten colour, full dentition, dark eyes, HD A/A, ED 0/0, LTV neg, breeder: Olga Petrova (Moscow, RU)

Aibo hlava Aibo postoj

***************

7. vrh / 7 th litter: 01.05.2012 – „A- team“ Szafranowa Polana kennel (PL)

chovateľ / breeder: Renata & Izabela Pisula, Kamińsko, ul.Kluczno 2, 42-142 Przystajń, Poland
kontakt: Renata & Izabela Pisula mob: +48 662 251 791, tel: 034-319 14 56, e-mail: tekila236@wp.pl
viac / more info: www.labrador-rhodesian-pomeranian.fc.pl

  ENYA hlava JCH. ENYA YORK FAN

 JCH PL. ENYA York Fan FCI “ENYA”
(ICH. ARENGO Essence of Haika x MCH. DAKOTA z Werwą)
*20.05.2008, 64cm/32kg, full dentition, dark eyes, gen for brown-nose, redwheaten colour, HD A/A, Elbow 0/0, breeder: Malgorzata Nowak (PL)

Info o vrhu / Info about litter: 
narodených. 01.05.2012 – 14 šteniat (7 psíkov / 7 feniek), 1 psík slabší – úhyn do 24 hod. Všetky šteniatka s ridge (dlhé, súmerné, výrazné); ridge:11 x štandard, 2 x pet (1 psík – 3 víry, 1 fenka – asymetria vírov); biele znaky: minimum bielej farby (skoro žiadna); DS: 0; zálomok: 0; farba: pšeničná a červenopšeničná. Šteniatka hmotnostne a farebne vyrovnané, čulé a životaschopné.
born: 01.05.2012 – 14 puppies (7 boys/ 7 girls), 1 boy – death after birth. All puppies with ridge (long, strong and sharp); ridge:11 x standard, 2 x pet (1 boy- 3 crown, 1 girl – offset); white marks: minimum (almost no); DS:0; kinked tail: 0; color: wheaten to red wheaten. Nice color, good weight, very good viability.
Kontrola vrhu 21.06.2012 – (Opole PL) – Weron Grzegorz
Zápis: 13 šteniat (6 psov/ 7 feniek); všetky šteniatka s ridge (dlhé, symetrické, výrazné); ridge:12 x štandard (1 x posun – fenka), 1 x pet (psík – 3 víry); biele znaky: minimum bielej farby (skoro žiadna); DS: 0; zálomok: 0; blok: 0; farba: pšeničná a červenopšeničná; zhryz: 13 x nožnice; semeníky u samcov v čase kontroly 4 x oba hmatné, zostúpené v miešku, 2 x oba hmatné. Šteniatka hravé, čulé, životaschopné, dobre socializované. Kvalitný, vyrovnaný vrh.
Litter control 21.06.2012 – (Opole PL) – Weron Grzegorz
Registration: 13 puppies (6 boys/ 7 girls); All puppies with ridge (long, strong and sharp); ridge:12 x standard (1 girl-slight offset), 1 x pet (boy- 3 crown); white marks: minimum (almost no); colour: wheaten and red wheaten; DS: 0; kinked tail: 0; bite: 13 x scissors; Playful puppies, socialized, well-nourished, in excellent condition.

ADELE PRINCESS by AIBO Szafranowa Polana – Show quality Bitch

AMBER by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch – export SK
AMBROZJA by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch
ABBIGAIL by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch  – export SK
AURIKA by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch
ANABELL by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch
ALICE by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch
ADMIRAL by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Dog
ARYSTOKRATES by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Dog – export Italy
ABSOLUT by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Dog
ALMOND by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Dog – export Italy
ANTAR by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Dog
ADONIS ANGELO by Aibo Szafranowa Polana – Pet quality Dog (3. crown) –export Italy

***********************************************************************************************************

6. vrh / 6 th litter: 23.09.2011 – „S- team“ Szafranowa Polana kennel (PL)

chovateľ / breeder: Renata & Izabela Pisula, Kamińsko, ul.Kluczno 2, 42-142 Przystajń, Poland
kontakt: Renata & Izabela Pisula mob: +48 662 251 791, tel: 034-319 14 56, e-mail: tekila236@wp.pl
viac / more info: www.labrador-rhodesian-pomeranian.fc.pl

ENYA hlava JCH. ENYA YORK FAN

JCH PL. ENYA York Fan FCI “ENYA”
(ICH. ARENGO Essence of Haika x MCH. DAKOTA z Werwą)
*20.05.2008, 64cm/32kg, full dentition, dark eyes, gen for brown-nose, red wheaten colour, HD A/A, Elbow 0/0, breeder: Malgorzata Nowak (PL)

Info o vrhu / Info about litter:
narodených: 23.09.2011 – 13 šteniat (8 psíkov/ 5 feniek). Všetky šteniatka s ridge (dlhé, súmerné, výrazné); ridge: 11x štandard, 2x pet (1 fenka/ 1 psík po 3 víriky); biele znaky: minimum bielej farby (skoro žiadna); DS: 0; zálomok: 0. Hmotnostne a farebne vyrovnaný vrh, všetky šteniatka čulé, životaschopné.
born: 23.09.2011 – 13 puppies (8 boys/ 5 girls). All puppies with ridge (long, strong and sharp; ridge:11x štandard, 2x pet (1 boy/ 1 girl – 3 crown); white marks: minimum (almost no); DS:0; kinked tail: 0. Nice color, good weight, very good viability.
Kontrola vrhu 03.11.2011 (Opole, PL):
Všetky šteniatka s ridge; ridge: 10 x štandard (dlhé, výrazné, bez posunu), 2 x 3 víry psík, 1 x 3 víry fenka; biele znaky: minimum bielej farby (skoro žiadna); farba: pšeničná a červeno pšeničná; DS: 0; blok: 0; pruh: 0; zálomok: 1 x psík; skus: 13 x nožnice; semeniky u samcov: 8 x hmatné, oba zostúpené v miešku. Kondícia vrhu: pekný vrh v dobrej kondícii vyrovnaný hmotnostne aj farebne, všetky šteniatka čulé, hravé, veselé, dobre socializované.
Litter control 03.11.2011
All puppies with ridge; ridge: 10 x standard (long, strong and sharp), 3 x 3 crown (2 boys / 1 girl); white marks: minimum (almost no); colour: wheaten and red wheaten; DS: 0; kinked tail: 1x (boy); bite: 13 x scissors; male’s testicles in scrotum: 8x; Playful puppies, socialized, well-nourished, in excellent condition.

SHACH by Aibo Szafranowa Polana  – Show quality Dog
SZEJK by Aibo 
Szafranowa Polana – Show quality Dog
SAABI by Aibo
 Szafranowa Polana – Show quality Dog
STUART by Aibo
 Szafranowa Polana – Show quality Dog
SULTAN by Aibo
 Szafranowa Polana – Show quality Dog
SAIM by Aibo 
Szafranowa Polana – Show quality Dog
SPEEDO by Aibo 
Szafranowa Polana – Pet quality Dog (3.crown)
SIMBA by Aibo 
Szafranowa Polana – Pet quality Dog (3.crown, kinked tail)
SAYURI by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch
SONIA by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch
SZAKIRA by Aibo 
Szafranowa Polana – Show quality Bitch
SIMONE by Aibo Szafranowa Polana – Show quality Bitch
SATORI SZEIKER 
Szafranowa Polana – Pet quality Bitch (3.crown)

************************************************************************************************************

5. vrh / 5 th litter:  29.05.2007 – „C- team“ Livingston Rhodesian kennel (SK)

chovateľ / breeder: Dana a František Kolcunovi, Húskova 3, 040 11 Košice, Slovakia
kontakt: mob: 00421 905 700 180 e-mail: livingston3@pobox.sk
viac / more info: www.rr.sk/livingston

Livingstone 2  Livingstone

Allis od Jezerních mokřin „ELI“
(ICH. Calibre M´Khulu Baas x ATACAMA Saleisius)
*26.05.2001, 64,5cm/33 kg, suitable for breeding, full dentition, HD A/A, chov/breeder: Jana Fajkusová (CZ)

Info o vrhu / Info about litter: narodených. 10 šteniatok (6 psov / 4 fenky); 1fenka uspaná: DS.
born: 10 puppies (6 boys / 4 girls),1girl culled DS.
Kontrola vrhu
ridge: 9x štandard (z toho 1x mierny posun vírov a mierne kratší); farba: 9x pšeničná; biele znaky: 7x bez znakov; 1x malilinká bodka; 1x náprsenka ; tmavá maska: 5x; zalomené chvostíky: 0x ; DS: 1x, skus: 9x nožnice; pruh: 0; semenníky: všetky pekne zostúpené v miešku; kondícia vrhu: výborná, vrh vyrovnaný, šteniatka hravé, dobre socializované, matka v dobrej kondícii. Ideálne podmienky chovu.
Litter control
ridge:9x standard; colour:9x wheaten; white marks: minimum,(almost no white color in litter); kinked tail: 0; DS:1x (culled girl); bite:9 x scissors; lane: 0; testicles:in all descended. Puppies in excellent condition, playful and well socialized. Ideal breeding conditions.

CATU Livingston Rhodesian – Show quality Dog
CARROS 
Livingston Rhodesian – Show quality Dog
CORO 
Livingston Rhodesian – Show quality Dog
CASTEL 
Livingston Rhodesian – Show quality Dog
CABO 
Livingston Rhodesian – Show quality Dog

CARLOW Livingston Rhodesian – Show quality Dog
CALI 
Livingston Rhodesian – Show quality Bitch
CALELLA 
Livingston Rhodesian – Show quality Bitch
CALA
Livingston Rhodesian – Show quality Bitch

************************************************************************************************************

4. vrh / 4 th litter:  04.05.2007 „C-team“ Krásny ridge kennel (SK)

chovateľ / breeder: Jaroslav Pišta, Robotnícka 21, 917 01 Trnava, Slovakia
kontakt: tel: 00421/ 33/ 550 44 76 mob: 00421 0905 346 102
e-mail: pistajaromarta@stonline.sk
viac / more info: www.krasnyridge.host.sk

fotka

Connie Agátový kvet
(Couly ze Sulické Tvrze x Bonnie Malženická rovina)
*30.05.2001, 61,5cm/32 kg, suitable for breeding, full dentition, HD A/A, chov/breeder: Jaroslav Pišta (SK)

Info o vrhu: 13 šteniat (6 psov / 7 feniek), 1 fenka mŕtvo narodená, 1 psík úhyn po pôrode (slabý sací reflex)
born: 13 puppies (6 boys / 7 girls), 1 girl stillborn, 1 boy died (weak sucking reflex)
Kontrola vrhu 26.06.2007
ridge: 6x štandard, 1x posun vírov, 4x bez ridge; farba: 8x červená pšenica, 3x pšeničná; biele znaky: 7x bez bielych znakov, 4x minimum na hrudi; maska: 8x tmavá, 2x slabá, 1x bez masky; zalomené chvostíky: 0x ; DS: 0, skus: 11x nožnice; semenníky: všetky hmatateľné zostúpené. Kondícia vrhu: vrh pekný vyrovnaný, socializovaný, šteniatka hravé, matka vo výbornej kondícii.
Litter control 26.06.2007
ridge: 6x standard, 1x offset, 4x ridgeless; colour: 8x red wheaten, 3x wheaten; white marks:7x no white, 4x minimum; kinked tail: 0; DS:0; bite:11x scissors; testicles: in all descended; condition litter: pretty balanced litter, puppies socialized, playful, mother in excellent condition.

CORTÉZ Krásny Ridge – Show quality Dog www.ridgebackdog.sk
CARLO Krásny Ridge – Pet quality Dog (ridgeless)
CÄSAR Krásny Ridge – Show quality Dog
CALYPSO Krásny Ridge – Pet quality Dog (ridgeless)
CHESTER Krásny Ridge – Show quality Dog
CORRY Krásny Ridge – Show quality Bitch
CASEY Krásny Ridge – Show quality Bitch
COLINE Krásny Ridge – Pet quality Bitch (ridgeless)
CANDY Krásny Ridge – Show quality Bitch
CLARENCE Krásny Ridge – Pet quality Bitch (offset)
CLEA Krásny ridge – Pet quality Bitch (ridgeless)

************************************************************************************************************

3. vrh / 3 th litter:  10.01.2006 „B-team“ Krásny ridge kennel (SK)

chovateľ / breeder: Jaroslav Pišta, Robotnícka 21, 917 01 Trnava, Slovakia
kontakt: tel: 00421/ 33/ 550 44 76 mob: 00421 0905 346 102
e-mail: pistajaromarta@stonline.sk
viac / more info: www.krasnyridge.host.sk

fotka

Connie Agátový kvet
(Couly ze Sulické Tvrze x Bonnie Malženická rovina)
*30.05.2001, 61,5cm/32 kg, suitable for breeding, full dentition, HD A/A, chov/breeder: Jaroslav Pišta (SK)

Info o vrhu: narodených: 11 šteniat (4 psi / 7 fien), 2 fenky (4 víry + bezridge), 1 psík (zálomok) uspaní.
born: 11 puppies (4 boys / 7 girls), 2 girls (1x 4 crown, 1x ridgeless) and 1 boy (kinked tails) culled.
Kontrola vrhu 26.02.2006
ridge: 5x štandard z toho (1x hraničný posun), 2 x posun nad rámec, 1x 3 víry; farba: 3x svetlá pšeničná, 5x pšeničná; biele znaky: 0; zalomený chvost: 2x (1x pri koreni, 1x špička) ; DS: 0; skus: 8x nožnicový; semenníky: 3x oba zostúpené. Kondícia vrhu: šteniatka veľmi dobre živené, čiperné, socializované, matka tiež veľmi dobre živená, v dobrej forme.
Litter control 26.02.2006
ridge:5x standard, 2x offset, 1 x 3 crown; colour: 5x wheaten, 3x light wheaten; white marks:0; kinked tail: 2x (boys); DS:0; bite:8x scissors; testicles: in all descended; condition litter: puppies very well fed, nimble, well socialized. Mother also very well nourished, in good shape.

BALDUR Krásny Ridge – Show quality Dog
BADY Krásny Ridge – Pet guality Dog (3.crown, kinked tail)
BERT Krásny Ridge – Pet guality Dog (offset, kinked tail)
BRIA Krásny Ridge – Show quality Bitch
BESY Krásny Ridge – Show quality Bitch
BREMA Krásny Ridge – Show quality Bitch
BENDY Krásny Ridge – Show quality Bitch
BEIRA Krásny Ridge – Pet quality Bitch (offset)

************************************************************************************************************

2. vrh / 2 th litter:  10.05.2005 – „B- team“ Livingston Rhodesian kennel (SK)

chovateľ / breeder: Dana a František Kolcunovi, Húskova 3, 040 11 Košice, Slovakia
kontakt: mob: 00421 905 700 180 e-mail: livingston3@pobox.sk
viac / more info: www.rr.sk/livingston

Livingstone 2 Livingstone

Allis od Jezerních mokřin „ELI“
(ICH. Calibre M´Khulu Baas x ATACAMA Saleisius)
*26.05.2001, 64,5cm/33 kg, suitable for breeding, full dentition, HD A/A, chov/breeder: Jana Fajkusová (CZ)

Info o vrhu: narodených: 13 šteniatok (5 psov / 8 feniek), všetky živé, zdravé.
Info about litter: born 13 puppies (5 boys / 8 girls)
Kontrola vrhu
ridge: 11 x štandard (3x mierny posun, 5x hraničný posun), 2x neštandard (väčší posun vírov); farba: červená pšenica; biele znaky: veľmi málo, takmer celý vrh bez znakov; zalomené chvostíky: 0x; DS: 1x (operovaný), skus: 12x nožnicový, 1x podkus; semenníky: u všetkých zostúpené; kondícia vrhu: šteniatka vo výbornej kondícii, šteniatka hravé, dobre socializované.
Litter control
ridge:11x standard, 2x offset; colour: wheaten and red wheaten color; white marks: minimum, (almost no white color in litter); kinked tail: 0; DS: 1x (operated); bite: 12 x scissors, 1 x undershot; testicles: in all descended; condition litter: Puppies in excellent condition, playful and well socialized.

BUTCH Livingston Rhodesian – Show quality Dog
BOMANI 
Livingston Rhodesian – Show quality Dog, export Slovenia
BANJOKO 
Livingston Rhodesian – Show quality Dog
BADAWI 
Livingston Rhodesian – Pet quality Dog (offset)
BOSPOR 
Livingston Rhodesian – Show quality Dog 
BINAH 
Livingston Rhodesian – Pet quality Bitch (offset)

BAHATI Livingston Rhodesian – Show quality Bitch
BEJIDE FLY Livingston Rhodesian – Show quality Bitch
BATUULI 
Livingston Rhodesian – Show quality Bitch
BAINA 
Livingston Rhodesian – Show quality Bitch
BASHA 
Livingston Rhodesian – Show quality Bitch

BASHAM Livingston Rhodesian – Pet quality Bitch (underbite)
BASMA Livingston Rhodesian – Pet quality Bitch (operated DS)

************************************************************************************************************

 1. vrh / 1 th litter:  30.09.2004 „A-team“ Krásny ridge kennel (SK)

chovateľ / breeder: Jaroslav Pišta, Robotnícka 21, 917 01 Trnava, Slovakia
kontakt: tel: 00421/ 33/ 550 44 76 mob: 00421 0905 346 102
e-mail: pistajaromarta@stonline.sk
viac / more info: www.krasnyridge.host.sk

fotka

Connie Agátový kvet
(Couly ze Sulické Tvrze x Bonnie Malženická rovina)
*30.05.2001, 61,5cm/32 kg, suitable for breeding, full dentition, HD A/A, chov/breeder: Jaroslav Pišta (SK)

Info o vrhu / Info about litter: narodených: 4 šteňatá (1psík /3 fenky), 1 fenka mŕtvonarodená, 1 fena zaľahnutá po pôrode 
born:
 4 puppies (1 boy/ 3 girls), 1girl stillborn, 1girl died after born.

Kontrola vrhu
ridge: 2x štandard (1x mierny posun); farba: pšeničná; biele znaky:0; maska: 0; zalomené chvostíky: 0; DS: 0; skus: nožnice; semenníky: 1x hmatateľný; kondícia vrhu: šteniatka hravé, šteniatka i matka vo výbornej kondícii.
Litter control
ridge 2x standard; colour: wheaten colour; white marks:0; kinked tail: 0; DS:0; bite:2x scissors; testicles:1x palpable; condition litter: puppies in excellent condition, playful. Mother in excellent condition.
AGBAR Krásny ridge – Show quality Dog – export Austria (Waidendorf) 
AMANDA 
Krásny ridge – Show quality Bitch

HOME